Road Maraton - zapisy drużyn

Opublikowane zostały zasady rejestracji drużyn w cyklu Road Maraton.
Zapisów dokonujemy mailowo na adres generalka@roadmaraton.pl.
W mailu prosimy o podanie:
1. Nazwy drużyny.
2. Pełnych danych kontaktowych kapitana drużyny, czyli imię i nazwisko, mail i numer telefonu do kapitana drużyny.
3. Dane członków drużyny - imię i nazwisko, PESEL lub data urodzenia.

Po zgłoszeniu drużyny, każdy zawodnik (członek drużyny) indywidualnie zapisuje się na wybrane przez siebie zawody.

Przypominamy również, iż zgodnie z regulaminem:
  • Klasyfikacja drużynowa prowadzona jest na wszystkich imprezach w cyklu w danym roku.
  • Drużyna składa się od 4 do 15 osób. Dopuszcza się zgłaszanie kilku drużyn reprezentujących to samo środowisko (klub, stowarzyszenie).
  • Zgłoszenie składu drużyny jest możliwe w terminie najpóźniej na 7 dni przed imprezą mailowo na adres generalka@roadmaraton.pl. Punkty liczone są od momentu zgłoszenia danej drużyny. Dopuszcza się uzupełnienie składu w trakcie sezonu.
  • Do wyników po każdej imprezie zalicza się 4 najlepsze rezultaty członków drużyny z danej imprezy.
  • O kolejności w danym roku decyduje suma punktów z wszystkich imprez. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje drużynowy rezultat na ostatniej imprezie cyklu.
  • Wyniki drużynowej jazdy na czas wpływają tylko na klasyfikację drużynową. Zawodnicy drużyny nie uzyskują z tych imprez punktów do klasyfikacji indywidualnej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz